Käkleds- och bettproblem


Käkleds- och bettproblem är en beskrivning av funktionsstörningar i käkleden, även kallat Temporomandibulär dysfunktion (TMD). Definitionen är bred och innefattar bland annat värk i området kring käken, käkledsljud och nedsatt käkfunktion.

Vad orsakar käkleds- och bettproblem?

Orsakerna bakom funktionsstörningar i käkleden är ofta flera. Några exempel på orsaker är:

  • Överbelastning
  • Emotionell stress
  • Trauma

Det är inte ovanligt att det är flera av dessa orsaker i kombination som orsakar besväret. Problemet är vanligt förekommande och de flesta i vuxen ålder har på något sätt upplevt problem med käkleden. Funktionsstörningar i käkleden kan vara kortvariga (då i samband med en eller flera utlösande faktorer) eller långvariga och återkommande. Förutom värk i käken, käkledsljud och nedsatt käkfunktion, kan funktionsstörningar i käkleden också resultera i smärta och problem i och omkring ögonen, huvudvärk, ansiktssmärta, ont i tänderna och munnen, öronvärk, svalgproblem och nackvärk.

När ska man söka hjälp?

Om du upplever längre besvär och om det har en negativ påverkan på ditt vardagliga liv, bör du kontakta en primärvårdsrådgivare. Eftersom orsaken – eller orsakerna – till funktionstörningar i käkleden sällan är isolerat till käken, utan beror på bakomliggande faktorer som i sin tur belastar käken, är det viktigt att ta signalerna från kroppen på allvar och utreda vad funktionsstörningen beror på.

Hur kan en kiropraktor hjälpa vid käkleds- och bettproblem?

Om det efter en undersökning visar sig att dina käkleds- och bettproblem beror på att en subluxation (nervstörning) har uppstått i ryggraden, justerar kiropraktorn ryggraden för att återställa det normala nervflödet. Även om dina käkleds- och bettproblem inte är direkt kopplade till en subluxation, är din kropp bättre rustad för att ta hand om sig själv när den inte är belastad av subluxationer. En kiropraktor arbetar nämligen med att förstå kroppens adaptioner. Det vill säga, en kiropraktor försöker kartlägga varför besvären har uppstått ifrån första början, och ge dig råd om vad du kan göra för att förhindra att de uppstår igen.