Knäproblem


Problem i knäet uppstår vanligtvis i samband med att vi tränar löpning eller belastar knäet för tungt i andra sammanhang. Orsakerna kan dock vara många och är inte kopplade till en viss ålder. Det viktigaste vid knäskador är att utesluta att något inte är trasigt, som vid exempelvis en korsbandsskada.

Vad orsakar knäproblem?

Knäproblem är en av de absolut vanligaste idrottsskadorna. Beroende på vilka aktiviteter och former av belastningar du utsätter dina knän för, varierar själva orsaken till problemen mycket. Men det kan till exempel bero på att du har belastat knäet för tungt när du gått i långa trappor eller när du tränat löpning. Andra orsaker kan vara en inflammation i ett muskelfäste, en trasig sena eller små sprickor i brosket runt knäet. Problem med knäet är heller inte knutna till en viss ålder, utan kan drabba såväl unga som gamla.

När ska man söka hjälp?

För att undvika att en överbelastning uppstår försöker din kropp anpassa sig till de påfrestningar den utsätts för. Det gör att du ibland kan uppleva symptom på ett ställe, men som egentligen hänger ihop med något annat. I själva verket kan alltså andra besvär ligga till grund för ditt knäproblem. Knäleden är dessutom ett fäste för många av muskelgrupperna i både låret och smalbenet, vilket gör att symptom för överbelastningar i knäet ofta visar sig där.

Hur kan en kiropraktor hjälpa vid knäproblem?

Om det efter en undersökning visar sig att dina knäproblem beror på att en subluxation (nervstörning) har uppstått i ryggraden, justerar kiropraktorn ryggraden för att återställa det normala nervflödet. Även om dina knäproblem inte är direkt kopplade till en subluxation, är din kropp bättre rustad för att ta hand om sig själv när den inte är belastad av subluxationer. En kiropraktor arbetar nämligen med att förstå kroppens adaptioner. Det vill säga, en kiropraktor försöker kartlägga varför besvären har uppstått ifrån första början, och ge dig råd om vad du kan göra för att förhindra att de uppstår igen.