Att välja kiropraktor


Vi är måna om kiropraktikens anseende och rykte. Och det bästa sättet för att säkerställa ett gott rykte är en välinformerad och medveten patient.

När du väljer kiropraktor ska du alltid se till att kiropraktorn i fråga är en utbildad och legitimerad doktor i kiropraktik. Utöver det finns det ytterligare några frågor du ska ställa för att säkerställa en kvalitativ vård. Om du redan går till en kiropraktor, stäm gärna av detta med din upplevelse.

Tas din kliniska historik i beaktning?

Vid ditt första besök ska du fylla i en hälsodeklaration som tar upp frågor om tidigare besvär, olyckor eller annan information som kan påverka din hälsa. Hälsoaspekterna ska sedan diskuteras mer djupgående, så att kiropraktorn kan ställa fler frågor om vad hen kan hjälpa dig med – och hur hen kan hjälpa dig.

Finns det tillgång till röntgenundersökningar?

Oftast behöver en kiropraktor beställa en röntgenundersökning för att kontrollera om det finns några subluxationer samlade i din ryggrad. En kiropraktor ska kunna erbjuda dig en röntgenundersökning – och en kiropraktor ska ha kompetensen för att kunna avläsa röntgenplåtarna korrekt. Det är nämligen ett måste för att en kiropraktor ska kunna göra en fullgod bedömning av din hälsa.

Undersöker kiropraktorn din ryggrad?

En kiropraktor ska undersöka din ryggrad för att kontrollera om det finns några subluxationer samlade där. Efter det kan kiropraktorn bedöma om det är nödvändigt med ytterligare undersökningar, till exempel muskeltester eller hållningsanalys.

Får du information som visar resultaten av din behandling?

Efter din undersökning eller påbörjad behandling ska din kiropraktor presentera resultaten för dig på ett förståeligt vis. Tillsammans utformar sedan du och din kiropraktor en handlingsplan som ska förbättra ditt nervflöde och din hälsa.

Får du råd för att förbättra din hälsa ytterligare?

En kiropraktor ska förse dig med råd och tips på hur du ytterligare kan förbättra din hälsa. Det kan till exempel vara genom träningsprogram, stretching eller andra övingar som bibehåller och stärker din hälsa.