Kiropraktik & barn


Barn som har problem med värk från muskler och leder kan också behandlas av en kiropraktor. Behandlingen sker i samråd med föräldrar och anpassas efter barnets behov och förutsättningar. Om en behandling är lämplig eller inte bedöms av kiropraktorn.

Vikten av kiropraktik

Nervsystemet är det övergripande kontrollsystemet i våra kroppar. Alla andra system och funktioner i våra kroppar styrs av detta kraftfulla, men känsliga system. När ryggraden fungerar som den ska är förutsättningarna för ett fungerade nervsystem som mest optimalt. Det är då nervsignalerna kan färdas så fritt som möjligt. Och det är då utvecklings- och läkeförmågan fungerar som bäst.

När uppstår subluxationer?

Skador på nervsystemet, subluxationer, uppstår genom vardagliga händelser. Ett barn kan till exempel få subluxationer genom att ramla när de lär sig att gå eller cykla, bära en för tung ryggsäck eller genom att sitta framför datorn för länge. Men det första traumat en människokropp går igenom är födelsen. Den sätter en stor press på en bebis lilla kropp. Och det är vanligt att subluxationer uppstår redan där.

Förebyggande behandlingar

Vuxna människor söker sig ofta till en kiropraktor för att behandla den samlade effekten av flera år med subluxationer. När en subluxation har uppstått sker nämligen förändringen i kroppen gradvis. Och många barn får inga yttre symptom förrän de är just vuxna, och kan då redan ha fått stora skador på nerverna. Vi rekommenderar därför att barn ska få sin ryggrad kontrollerad regelbundet, och så tidigt som möjligt. På så sätt hjälper man nervsystemet att fungera och optimalt, som i sin tur leder till en ökad utvecklings- och läkeförmåga.