Subluxationer


Subluxation är ett historiskt uttryck som kiropraktorer använder sig av för att beskriva den lära kiropraktiken är sprungen ur. Förr i tiden visste man inte mycket om nervbanor, utan såg istället nerverna som ett flöde av ljus – och där det flödade mindre ljus, där fanns det mindre energi.

Vad är en subluxation?

Enkelt förklarat är en subluxation en försämring av nervfunktionen i ryggraden. En försämring som i sin tur leder till att kroppens funktioner påverkas negativt. Det beror på att vi människor styrs av våra nervimpulser, och eftersom en subluxation är en störning i flödet av nervimpulser (som strömmar från hjärnan och går ut i kroppen via nerverna) påverkar det hela kroppen. Störningen, som kan vara mer eller mindre allvarlig, gör att kroppen fungerar sämre. En kiropraktor arbetar för att lösa upp subluxationer och återställa det normala nervflödet i våra kroppar.

Hur påverkar det nerverna?

Den inre delen av en nerv, som utgör ungefär tio procent av hela nerven, är den del som signalerar smärta. Resten av nerven förmedlar de impulser som gör att våra kroppsliga funktioner fungerar som de ska, som andning, hjärtfrekvens, njurfunktion, syn, hörsel och känsel. Det innebär att när du börjar registrera smärta, har nerven redan påverkats negativt av en subluxation under en längre tid.

Hur uppstår subluxationer?

Det finns flera orsaker till att subluxationer. För att förenkla begreppet delas subluxationer in i tre kategorier:

  • Fysiska (förlossningar, olyckor, skador)
  • Emotionella (relationsproblem, stress, oro, dåligt självförtroende)
  • Kemiska (läkemedel, alkohol, tobak, konserveringsmedel)

Subluxationer uppstår genom vardagliga händelser och på många olika sätt. Det är därför en regelbunden kontroll av din ryggrad är nödvändig åtgärd för att bibehålla din hälsa. Precis som att vi borstar tänderna för att undvika att drabbas av karies.