I trygga händer


I kombination av att vi lägger stor vikt vid kunskap och expertis samt trygghet och ett personligt bemötande har vi skapat en klinik och arbetsplats som vi är stolta över – och där du och din hälsa alltid kommer i första hand.

Människan i fokus

Hos oss kommer du alltid i första hand. Vi erbjuder dig en säker vård utförd av kiropraktorer med rätt kompetens och expertis. Vi arbetar också aktivt med rådgivning och förser dig med konkreta verktyg för att du själv ska kunna jobba förebyggande med din hälsa. Vi tror nämligen att du – och ditt engagemang i din hälsa – spelar en stor roll i ditt välmående.

Engagemang ger resultat

Engagemang innebär att uppriktigt fokusera och satsa. Om du har sökt dig till en kiropraktor har du redan tagit ett stort steg för att förändra och engagera dig i din hälsa. Men förändring är en process. Och en försämrad hälsa visar sig på många olika sätt. För att förbättra din hälsa krävs en förändring i din livsstil, dina vanor och i din inställning. För till skillnad från medicinen – som fokuserar på att lindra symptom genom läkemedel eller kirurgi – är kiropraktikens uppgift att hjälpa kroppens egna förmåga att ta hand om sig själv. Det vill säga, kiropraktiken vill komma till botten med dina problem – inte lindra symptomen från dem.

Vår största tillgång

I den uppgiften är våra medarbetare vår allra viktigaste resurs. Vår verksamhet bär och brister med våra medarbetares skicklighet i att bemöta dig, och i deras förmåga att ge dig vård av högsta kvalité och säkerhet. För att säkerställa att detta är den vården du alltid kan vänta dig av oss, arbetar vi ständigt med att vidareutbilda oss. På så sätt kan vi omsätta den senaste forskningen i praktiken och förbättra våra arbetsmetoder. Vi är dessutom en av endast fyra klinker utanför USA med en PEAK-certifiering. Det innebär att vi kan agera värdklinik för studenter inom det prestigefyllda programmet Practice, Exellence, Art and Knowledge (PEAK).

Personal