Huvudvärk


Huvudvärk är något som de allra flesta upplever någon gång. Vanligtvis går den över relativt snabbt, och är inget vi behöver dras med i långa perioder. I vissa fall är dock värken återkommande och ihållande. Oftast är huvudvärken då ett symptom av något annat.

Vad orsakar huvudvärk?

Anledningarna till en mer ihållande och återkommande huvudvärk kan vara många. Huvudvärken, i sig, är inte problemet, utan en signal från kroppen som berättar att någonting är fel. Några vanligt förekommande orsaker direkt knutna till huvudvärk är:

  • Sömnbrist
  • Monoton eller påfrestande arbetshållning
  • Felaktig kroppshållning
  • Högt blodtryck
  • Stress, oro eller ängslighet
  • Pendlande blodsockernivå
  • Synfel eller undermålig belysning
  • Pisksnärtsskador
  • Tandgnissel

När ska man söka hjälp?

Huvudvärk är något som alla av oss upplever någon gång. Men om besvären är svåra eller långvariga, bör du kontakta en primärvårdsrådgivare. Huvudvärken kan nämligen vara ett sätt för kroppen att signalera att något är fel.

Hur kan en kiropraktor hjälpa vid huvudvärk?

En kiropraktor tar i ett första skede reda på vart i huvudet värken uppstår, hur länge du har haft ont av den, hur ofta du har det, om det är bättre på antingen morgonen eller kvällen, om den har ökat eller varierat i styrka – och om det finns något speciellt som utlöser den. Om det efter en undersökning visar sig att din huvudvärk beror på att en subluxation (nervstörning) har uppstått i ryggraden, justerar kiropraktorn ryggraden för att återställa det normala nervflödet. Även om din huvudvärk inte är direkt kopplad till en subluxation, är din kropp bättre rustad för att ta hand om sig själv när den inte är belastad av subluxationer. En kiropraktor arbetar nämligen med att förstå kroppens adaptioner. Det vill säga, en kiropraktor försöker kartlägga varför besvären har uppstått ifrån första början, och ge dig råd om vad du kan göra för att förhindra att de uppstår igen.