LÅT OSS HJÄLPA DIG

Att se till att kroppens kommunikation fungerar

För att bygga muskler behöver vi spendera många svettiga timmar på gymmet. För att hålla tänderna vita och starka behöver vi borsta dem både morgon och kväll. För att hålla oss pigga och krya behöver vi hjälpa kroppens förmåga att kunna läka sig själv. Det är här som vi kiropraktorer kan göra skillnad för dig.

Kiropraktiken har hjälpt människor sedan 1895. Våra kroppar är till viss del självreglerande och självläkande, men för drygt hundra år sedan upptäckte man att flödet av de elektriska impulser som styr alla våra funktioner via nervsystemet ofta störs. Störningarna uppkommer i ryggraden och kallas för subluxationer. En kiropraktor justerar subluxationer och ser till att kroppens kommunikation fungerar som den ska.

Det är vanligt att subluxationer inte upptäcks förrän de redan har hunnit skada ryggraden, nerverna och organen. Ofta får man inte rätt hjälp för att lokalisera orsaken till sina smärtor, utan endast behandlingar från andra vårdinstanser som ska lindra symptomen. Anledningen till detta är att vi doktorer inom kiropraktik är den enda yrkesgruppen med rätt kompetens för att upptäcka och behandla subluxationer – och kiropraktorer omfattas inte av den traditionella skolmedicinen, dit många ofta vänder sig först.

Vi som kiropraktorer har ett stort ansvar att se till att du får korrekt behandling, och även om vi inte omfattas av den traditionella skolmedicinen så är vi legitimerade av socialstyrelsen. Vi är därmed skyldiga att skicka dig vidare till korrekt vårdinstans. Därför kan du känna dig trygg med att vi inte kommer att behandla dig om vi inte tror det är en subluxation som är grunden till ditt problem.

Läs mer »

Vad kan orsaka en subluxation?

Det finns flera orsaker till att subluxationer uppstår. För att förenkla begreppet har vi delat upp subluxationer in i tre olika kategorier: Fysiska (förlossningar, olyckor, skador) Emotionella (relationsproblem, stress, oro, dåligt självförtroende) Kemiska (läkemedel, alkohol, tobak, konserveringsmedel)

Subluxationer uppstår genom vardagliga händelser och på många olika sätt. Det är därför en regelbunden kontroll av din ryggrad är nödvändig åtgärd för att bibehålla din hälsa. Precis som att vi borstar tänderna för att undvika att drabbas av karies.

Vem kan vi hjälpa?
Vi på Söderströmkliniken hjälper allt från elitidrottande personer att bibehålla sin hälsa, personer som har haft långvarig smärta, personer som fått en skada –  till barn med olika problem som t.ex. kolik. Behandlingar av barn sker alltid i samråd med föräldrar och anpassas efter barnets behov och förutsättningar.

Vuxna söker sig ofta till en kiropraktor för att behandla den samlade effekten av flera år med subluxationer. När en subluxation har uppstått sker nämligen förändringen i kroppen gradvis. Och många barn får inga yttre symptom förrän de är just vuxna, och kan då redan ha fått stora skador på nerverna. Vi rekommenderar därför att barn ska få sin ryggrad kontrollerad regelbundet, och så tidigt som möjligt. På så sätt hjälper man nervsystemet att fungera och optimalt, som i sin tur leder till en ökad utvecklings- och läkeförmåga.

Subluxation

Enkelt förklarat är en subluxation en försämring av nervfunktionen i ryggraden. Människor styrs av våra nervimpulser, och eftersom en subluxation är en störning i flödet av nervimpulser (från hjärnan och ut i kroppen via nerverna) påverkar det hela kroppen. Störningen, som kan vara mer eller mindre allvarlig, gör att kroppen fungerar sämre.

För att kunna bedöma om vi kan hjälpa dig behöver vi träffa och undersöka dig.

 

”The Chiropractor does not treat matter with matter, in order to cure disease; but calls on the only power that can cure it – the inborn intelligence within the matter. Therefore the true meaning of clinic in Chiropractic is the recognition of the intelligent guiding force in all living things”

Ralph W. Stephenson, D.C., PH.C. Chiropractic Textbook