MED ÄRLIGT ENGAGEMANG FÖR HÄLSA

Med sikte på ett långt och hälsosamt liv

I kombination av att vi lägger stor vikt vid kunskap och expertis samt trygghet och ett personligt bemötande har vi skapat en klinik och arbetsplats som vi är stolta över – och där du och din hälsa alltid kommer i första hand. Vi arbetar enligt Godstead tekniken, och genom samarbeten med Evidia så kan vi erbjuda en komplett och bred hälsoplan där alla bitar faller på plats.

Människan i fokus 
Hos oss kommer du alltid i första hand. Vi erbjuder dig en säker vård utförd av kiropraktorer med rätt kompetens och expertis. Vi arbetar också aktivt med rådgivning och förser dig med konkreta verktyg för att du själv ska kunna jobba förebyggande med din hälsa. Vi tror nämligen att du – och ditt engagemang i din hälsa – spelar en stor roll i ditt välmående.

Engagemang ger resultat
Engagemang innebär att uppriktigt fokusera och satsa. Om du har sökt dig till en kiropraktor har du redan tagit ett stort steg för att förändra och engagera dig i din hälsa. Men förändring är en process. Och en försämrad hälsa visar sig på många olika sätt. För att förbättra din hälsa krävs en förändring i din livsstil, dina vanor och i din inställning. För till skillnad från medicinen – som fokuserar på att lindra symptom genom läkemedel eller kirurgi – är kiropraktikens uppgift att hjälpa kroppens egna förmåga att ta hand om sig själv. Det vill säga, vi vill komma till botten med dina problem – inte lindra symptomen från dem.

Gonsteadtekniken
Vår kiropraktor använder sig av Gonsteadtekniken, vilket vi inom kiropraktiken menar är en av de mest fördelaktiga. Gonsteadtekniken har stor noggrannhet i att utföra biomekaniskt korrekta justeringar – eller i att analysera och åtgärda nervproblem. Tekniken kräver lång utbildning och stor erfarenhet för att använda, men fördelarna av tekniken är många.

Vår största tillgång – Medarbetare
Våra medarbetare, vår allra viktigaste resurs. Vår verksamhet bygger på våra medarbetares skicklighet i att bemöta dig och deras förmåga att ge dig vård av högsta kvalité och säkerhet.

 

Första mötet

Innan ditt första besök kommer vi be dig att fylla i en hälsodeklaration som tar upp frågor om tidigare besvär, olyckor eller annan information som kan påverka din hälsa. Ihop med röntgenbilder, djupgående samtal med kiropraktorn samt en undersökning av din ryggrad ger det oss en bra bild av om vi kommer kunna hjälpa dig.

Handlingplanen framåt tar vi fram tillsammans och kan innehålla behandlingar från kiropraktorn.

 

Söderströmkliniken  Läs mer

samarbete

Röntgen hos Evidia

 

kunskap

Gonstead tekniken

 

kunskap

PEAK certifikat

 

Söderströmkliniken  Välkommen till oss

reception

Catharina Lindroos Schéle

ekonomi

Carina Söderström

kiropraktor

Andreas Söderström