Ljumskbesvär


Den fysiologiska kopplingen mellan ländryggen och ljumsken är närmare än vad många tror. Ljumsken har nämligen merparten av sin nervtillförsel i just ländryggen, det är också där en av de största musklerna i ljumsken, Psoas Major, får sin nervtillförsel ifrån.

Vad orsakar besvär i ljumsken?

Vissa sporter utsätter ljumskarna för en större belastning än andra. Ofta uppstår besvär med ljumsken i samband med snabba rörelser i sidled eller vid en snabb acceleration framåt. Men det är inte enbart idrottare som drabbas av besvär med ljumsken, eftersom du inte behöver vara en aktiv idrottare för att överbelasta din kropp. Majoriteten av oss belastar till exempel kroppen på ett alltför enformigt sätt, vilket över tid är påfrestande för kroppen och kan resultera i smärtor.

När ska man söka hjälp?

Våra kroppar försöker hela tiden att hålla sig i balans och fungera optimalt. När kroppen inte kan göra det signalerar den det på olika sätt, till exempel genom smärta. Det är dock sällan som besvär i ljumsken beror på någon allvarlig, underliggande sjukdom. Oftast är smärtorna ofarliga och beror helt enkelt på att kroppen försöker signalera att någonting är fel eller överarbetat.

Hur kan en kiropraktor hjälpa vid besvär i ljumsken?

Om det efter en undersökning visar sig att dina ljumskbesvär beror på att en subluxation (nervstörning) har uppstått i ryggraden, justerar kiropraktorn ryggraden för att återställa det normala nervflödet. Även om dina ljumskbesvär inte är direkt kopplade till en subluxation, är din kropp bättre rustad för att ta hand om sig själv när den inte är belastad av subluxationer. En kiropraktor arbetar nämligen med att förstå kroppens adaptioner. Det vill säga, en kiropraktor försöker kartlägga varför besvären har uppstått ifrån första början, och ge dig råd om vad du kan göra för att förhindra att de uppstår igen.