samarbete med emprove

Kombinera kiropraktik med träning för bäst resultat

Genom Emprove’s kunskapsbank utvecklas kroppens funktionalitet genom ett nära samarbete mellan dig och din personliga tränare.

Emprove är ett företag med rötter från slutet av 90 talet och startade som en vision av bröderna Söderström att leverera en annorlunda företagsvård som inte enbart handlade om traditionell sjukvård utan istället granska faktorer, som får varje enskild individ och medarbetare att se sin roll och utveckla sin egen optimala potential till gagn för företaget. Företaget har varit vilade i ett par år, då fokus legat på annat. Men så sprang vi på Anna – och plötsligt kändes Emprove som lösningen på alla svar!

Idag har Emprove sina lokaler i samma hus som Söderströmkliniken för att maximera samarbetet. I lokalen finns ett nybyggt instruktionsgym Anna tar emot sina patienter. Anna har fått ta del av vår samlade erfarenhet och med hennes spetskompetens som personlig tränare och unika kompetens vill vi leverera högsta kvalité i våra tjänster.

Annas fokus är inom områdena:

ELASTICITET – RÖRLIGHET – STABILITET 

Det är få av oss som är helt balanserade på höger och vänster sida. Ofta är man antingen högerhänt eller vänsterhänt som gör att den ena sidan är lite med dominant än den andra. Detta gör att man kan uppleva att motsatt sida inte vill jobba på samma sätt och på så vi kan det uppkomma lite obalanser i kroppen. Vi jobbar med Myofasciel release, som leder till en friläggning/avspänning av vävnaden. Detta för att finna en naturlig position som låter muskeln och bindväven att slappna av.
Hos oss kan man komma oavsett vilken nivå man är på. Målet är rörelse och funktion utan smärta och skapa en strukturell balans. Vi jobbar tätt med Söderströmkliniken, där vi i samråd med kiropraktor Andreas Söderström tar fram ett program för vad som önskas men även vad som är mest optimalt för individen. 

Vi fokuserar på detaljerna, där det ska kännas rätt i utförandet och vi vill ge er kunskapen om er egen kropp. Vårt motto gällande träning är kvalitet.

UTBILDNING – FÖRELÄSNINGAR

Emprove erbjuder speciella program som innehåller teoretiska kunskaper och hur man omsätter detta i praktiken. Vi föreläser om särskilda teman inom hälsa. Emprove har ett holistiskt perspektiv och föreläser om balansen mellan kroppen, sinnet och själen. Vi använder oss av gästföreläsare när vi tycker något är särskilt intressant. Emprove lägger stor vikt vid att samla information, analysera den och sen filtrera fram så att det blir praktiskt att tillämpa.

personlig tränare

Anna Ulvatne

Söderströmkliniken  Läs mer

kunskap

PEAK certifikat

 

samarbete

Röntgen hos Aleris

 

kunskap

Gonstead tekniken